Vysvětlivky

Registrace

Před prvním použitím je nutné provést registrace. Teprve po registraci je možné SIGOP používat.
Údaje, které se vkládají do registračního formuláře, jsou součástí formuláře Odborného vyjádření

Přihlašovací jméno

Věnujte pozornost přihlašovacímu jménu, které napíšete do registračního formuláře, budete ho následně potřebovat k přihlášení do systému.

Heslo

Věnujte pozornost heslu, které vkládáte do registračního formuláře, budete ho potřebovat k přihlášení do systému.

Odkaz

Po ukončení registrace je systémem vygenerována zpráva s odkazem, která je zaslána na e-mail, zadaný při registraci. Odkaz slouží pro vstup do systému. Kliknutím na něj dojde k zobrazení přihlašovací obrazovky, na které se objeví kolonky pro přihlášení do systému. Zde vložte Vaše přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo – po vložení údajů je systém připraven pro vkládání dat.

Archiv

Při zadávání zakázky si zkontrolujte Vaše osobní / firemní údaje. V případě, že jste nějaké údaje uvedli nepřesně nebo chybně, máte možnost je změnit (viz změna údajů v pravém horním rohu formuláře).

Sporný podpis

Je to ručně vytvořený podpis, o kterém chce zadavatel zjistit, zda jeho autorem je stejný pisatel, který je autorem podpisů srovnávacích.

Znění jména

Při vkládání sporného podpisu vložte jméno a příjmení, které má podpis reprezentovat.

Kvalita dokumentu

Pokud chce zadavatel dosáhnout co nejlepšího výsledku, musí do systému vložit data v co nejlepší kvalitě. V tomto případě se může jednat o následující čtyři možnosti:

Skenování originálu

Do systému je nutno vkládat podpisy naskenované v rozlišení minimálně 300 a maximálně 600 dpi. Každý skener umožňuje při skenovaní nastavení rozlišení (dpi – dots per inch).
Každý podpis musí být naskenován celý – nesmí chybět žádná jeho součást (viz příklad) Srovnávací podpisy musí být od jednoho autora, ale nesmí to být podpisy stejné (například dva soubory se stejným podpisem)

Skenovaná kopie

V některých případech má zadavatel k dispozici pouze zhotovenou kopii sporného podpisu. Většinou i v těchto případech lze zhotovit Odborný náhled (pokud zadavatel dodá srovnávací podpisy v dobré kvalitě). Kopie musí být vždy ostrá a čitelná. Je nutné jí naskenovat na 300 dpi.
Důležité upozornění: Není možné podrobit zkoumání několikanásobné kopie – kopie několikrát kopírované z předešlých kopií.

Fotografie originálu

Zadavatel nemá vždy možnost fyzicky získat originál příslušného dokumentu, na kterém je sporný podpis (například, když jde o listiny a dokumenty uložené u některých úřadů). V tomto případě je možné dokument – podpis vyfotografovat. Fotografie musí být ostrá, zhotovená za dobrého, nejlépe denního osvětlení. Sporný podpis musí být vyfocen celý – nesmí chybět žádná jeho součást.

Fotografie kopie

Zadavatel nemá vždy možnost fyzicky získat kopii příslušného dokumentu, na kterém je sporný podpis (například, když jde o listiny a dokumenty uložené u některých úřadů, soudů apod.). V tomto případě je možné dokument – podpis vyfotografovat. Fotografie musí být ostrá, zhotovená za dobrého, nejlépe denního osvětlení. Sporný podpis musí být vyfocen celý – nesmí chybět žádná jeho součást.

Srovnávací podpisy

Jsou to 4 až 6 podpisů, od stejného autora, které slouží ke srovnání s podpisem sporným. U zkoumaných podpisů by neměl být velký časový rozdíl. Například jako srovnávací podpisy není vhodné využít podpisy, které jsou několik desítek let staré.
Srovnávací podpisy mohou být pouze typu skenovaný originál nebo fotografie originálu. Jako srovnávací podpisy nelze použít kopie originálních podpisů!!!!

Datum vzniku podpisu

U vkládaného sporného i srovnávacích podpisů je nutné uvést datum vzniku podpisu. Ve většině případů je na všech dokumentech, které obsahují nějaký ručně vytvořený podpis uvedeno datum. To uvedete do kolonky datum vzniku.
Mohou nastat následující varianty pro vložení:

U zkoumaných podpisů by neměl být velký časový rozdíl. Například jako srovnávací podpisy není vhodné využít podpisy, které jsou několik desítek let staré.

Seznam zakázek

Jedna registrace může sloužit k zadávání více zakázek. Pokud systém budete chtít využít pro více zakázek, nemusíte se znovu registrovat. Stačí se přihlásit se stejnými přihlašovacími údaji a můžete vytvářet další zakázky. Ty budou zobrazeny vždy po přihlášení v seznamu zakázek. V seznamu zakázek jste informováni o stavu všech Vašich objednávek.

Odborný náhled

Po zpracování podpisů je výstupem Odborný náhled. Protože systém pracuje s kopiemi podpisů, hodnocení v náhledu může nabývat pouze tří základních variant:

Příklad Odborného náhledu

Odborný náhled slouží vždy k prvotnímu orientačnímu zkoumání sporného podpisu. Na základě jeho výsledku se objednatel může rozhodnout, zda si nechá vypracovat Odborný nebo Znalecký posudek.
(zde dát odkazy na zpracovatele)

Stažení odborného náhledu

Po ukončení zpracování Odborného náhledu, budete informováni mailem. Poté se můžete do systému přihlásit a Odborný náhled si vyzvednout. Přístup k němu získáte po přihlášení do systému SIGOP a dále přes seznam zakázek. Kliknete na konkrétní zakázku a následně na: "Stáhnout odborný náhled".
POZOR: Odborný náhled můžete vygenerovat pouze 3x, poté je přesunut do archivu.

Archiv

Po třetím vygenerování se Odborný náhled ukládá do archivu. Pokud byste ho následně znovu potřebovali zobrazit, můžete o to požádat provozovatele na sigop@sigop.cz. Do mailu uveďte číslo zakázky.
Tato služba je zpoplatněna.