Jak SIGOP používat

Předtím, než začnete pracovat se systémem, přečtěte si Obchodní podmínky.

První přihlášení

 1. Registrace

  Nejprve je nutné se do systému zaregistrovat. Je nutné vyplnit všechna políčka označená modře. Pečlivě si uschovejte přihlašovací jméno a heslo, budete ho potřebovat pro vstup do systému.

 2. E-mail s odkazem pro vstup do systému

  Po registraci je systémem vygenerována zpráva s odkazem, která je zaslána na Váš e-mail. Po kliknutí na odkaz se objeví obrazovka pro zadání vstupních údajů (přihlašovací jméno a heslo).


Zadávání dat

 1. Příprava dat

  Před vlastním přihlášením do systému doporučujeme připravit si soubory, které chcete vkládat (1 sporný podpis, 4 až 6 srovnávacích podpisů). Dále si připravte znění jména sporného podpisu, ke každému podpisu jeho datum vzniku a kvalitu dokumentu).

 2. Přihlášení do systému

  Nejprve je nutné přihlášení do systému pomocí přihlašovacího jména a hesla. Následně můžete vkládat data.

 3. Vkládání dat

  Při vkládání dat budete vedeni systémovou nápovědou. Nejprve kliknete na „vytvořit novou zakázku“. Následuje formulář, do kterého vložíte název zakázky, znění jména sporného podpisu a případně poznámku a kliknete na tlačítko vytvořit. Poté se objeví formulář pro vkládání sporného podpisu a údajů o něm (datum vzniku, kvalita dokumentu). Po vložení všech údajů můžete pokračovat vkládáním srovnávacích podpisů (nahrát soubor, datum vzniku, kvalita dokumentu).

 4. Rozpracování zakázky

  Zakázku můžete případně rozpracovat a později se vrátit k jejímu dokončení.

 5. Smazání zakázky

  Než zakázku definitivně odešlete, máte možnost v seznamu zakázek ji smazat.

 6. Odeslání zakázky

  Po vložení všech údajů (1 sporný podpis a 4 až 6 srovnávacích podpisů a informacích o nich) se Vám v horní části formuláře ukáže tlačítko „Odeslat zakázku“. Před vlastním odesláním si dobře zkontrolujte veškerá vložená data a pak teprve objednávku odešlete. Po odeslání zakázky už na ní nemůžete nic změnit. Zakázka je odeslána zpracovateli, který Vám na základě Vaší objednávky na Váš e-mail zašle zálohovou fakturu.

 7. Náhled objednávky

  Jakmile definitivně odešlete zakázku, systém Vás vrátí na seznam zakázek. Zde můžete hotovou zakázku znovu otevřít a zobrazit si náhled objednávky ve formátu pdf.

 8. Stav objednávky

  O stavu objednávky jste informováni v seznamu zakázek.

Zpracování

 1. Začátek zpracování

  Zpracování začíná v den, kdy byla na účet zadavatele uhrazena příslušná částka stanovená zaslanou zálohovou fakturou.

 2. Ukončení zpracování

  O ukončení zpracování jste informováni e-mailem.

Přístup k Odbornému náhledu

Jakmile budete informováni mailem o ukončení zpracování, můžete si po přihlášení do systému pomocí přihlašovacího jména a hesla vyzvednout Odborný náhled. V seznamu zakázek si vyberete příslušnou zakázku, klikněte si na ní. Pro stažení Odborného náhledu klikněte na tlačítko "Stáhnout odborný náhled". Stáhnout ho můžete pouze 3x. Poté se Odborný náhled uloží do archivu.

Zpřístupnění Odborného náhledu z archivu

Pokud budete potřebovat znovu zpřístupnit Odborný náhled, můžete o to požádat provozovatele na e-mail: info@sigop.cz. Do žádosti uveďte číslo zakázky a zašlete na výše uvedený mail. Tato služba je zpoplatněna.