K čemu SIGOP slouží?


Systém SIGOP slouží k orientačnímu určování pravosti podpisů.


Program je určen pro všechny, kteří řeší otázku pravosti konkrétního podpisu. Pomocí tohoto programu lze vytvořit Odborný náhled, jehož výsledkem je sdělení zadavateli, zda určitý podpis sporný podpis s vysokou pravděpodobností psal či nepsal pisatel, který je autorem srovnávacích podpisů.


Systém mohou například využívat ti, kteří se rozhodují, zda s konkrétním problémem – podezřením na padělání podpisu či naopak s dokazováním pravosti - má či nemá smysl cokoli podnikat dál. Na základě Odborného náhledu se mohou rozhodnout, zda si nechají následně zpracovat Odborné vyjádření či Znalecký posudek, se kterým mohou daný případ řešit dále.


Zadavatelem může být také ten, kdo potřebuje vyřešit otázku pravosti pouze soukromě a neuvažuje o dalším využití Odborného náhledu.


Kde lze nalézt srovnávací podpisy

Mnohdy si neuvědomujeme, že se každý z nás podepisuje velmi často. Dokumenty s těmito podpisy jsou uloženy u nejrůznějších institucí – například pracovní smlouvy jsou u zaměstnavatele, návrh na vklad do katastru, darovací a kupní smlouvy jsou uloženy na finančních a katastrálních úřadech. Další originální podpisy mohou být u notářů, na poštovních úřadech atd. V případech, kdy jde o zkoumání testamentů, mohou být jako srovnávací podpisy použity například podpisy z Informovaného souhlasu pacienta, který každý pacient musí podepsat při hospitalizaci. Další možností, kde najít srovnávací podpisy, jsou bankovní ústavy atd.

V případě potřeby zkuste požádat příslušné instituce o možnost zhotovení fotografií či naskenování originálů příslušných dokumentů.

Při zhotovení fotografií nebo skenů originálních dokumentů Vám doporučujeme, abyste si udělali či nechali udělat fotografii či sken celého dokumentu, a současně detailu podpisu či podpisů. Takto získané elektronické kopie budete třeba později potřebovat.

Fotografie musí být kvalitní, při zvětšení ostrá. Sken je vhodný provést barevný v rozlišení minimálně 300dpi, nejlépe 600dpi.


Jaké materiály a na nich uvedené sporné podpisy mohou být předmětem zkoumání

Mohou to být jakékoli dokumenty – směnky, faktury, testamenty, různé smlouvy, ale i soukromé dopisy atd.


Délka zpracování

Zpracování Odborného náhledu začíná dnem, kdy byla připsána částka uvedená v zálohové faktuře na účet zpracovatele. Odborný náhled bude zpracován do 14 dnů.


Cena

Při splnění všech podmínek stanovených zadavatelem (správné a kompletní dodání všech požadovaných údajů, zálohová platba) je cena za Odborný náhled v rozsahu 4.000,- až 5.000,- Kč (dle složitosti zpracování).


Upozornění

Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem